Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļa (turpmāk Nodaļa) darbojas no 2014.gada un nodrošina Iekšlietu ministrijas amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersonas) profesionālu psiholoģisku palīdzību. Savā darbības laikā Nodaļa ir saskārusies ar dažādām problēmām, kuras mudināja izvērtēt esošās sistēmas efektivitāti un ieviest pārmaiņas. Galvenā problēma, kas apgrūtina efektīvas un savlaicīgas psiholoģiskās palīdzības sniegšanu amatpersonām ir informācijas trūkums, jo dienesti bieži vien neinformē Nodaļu par notikušajām krīzes vai traumatiskajām situācijām, kurās ir iesaistītas amatpersonas, kā rezultātā psiholoģiskā palīdzība amatpersonām tiek sniegta novēloti, kad amatpersonas nonāk pie Nodaļas psihologiem jau smagā stāvoklī, ar posttraumatiskā sindroma un citām pārciestas traumas pazīmēm. Dažkārt amatpersona pati neapzinās, ka tai ir nepieciešama psiholoģiska palīdzība, bet apkārtējās personas un kolēģi neprot atpazīt  psiholoģiskās krīzes izpausmes, lai sniegtu atbalstu vai novirzītu profesionālas palīdzības saņemšanai.

Lai uzlabotu psiholoģiskā atbalsta pieejamību amatpersonām un nodrošinātu  savlaicīgu psiholoģisko palīdzību, novēršot smagu psiholoģisko krīžu un garīgās veselības traucējumu iestāšanos, ņemot vērā apkopoto ES valstu praksi amatpersonu psiholoģiskā atbalsta jomā, nepieciešams izveidot un ieviest Iekšlietu resorā vairāku līmeņu psiholoģiskā atbalsta modeli.

Iekšlietu nozares stratēģijā 2023.-2027.gadam rīcības virziena “Amatpersonu fiziskās sagatavotības un veselības veicināšana” viens no uzdevumiem ir “Pilnveidot psiholoģisko atbalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, ieviešot vairāku līmeņu psiholoģisko atbalstu un izveidojot kolēģu atbalsta posmu”, kura īstenošana uzdota Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram sadarbībā ar Valsts policiju, Valsts robežsardzi, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Iekšējās drošības biroju.

Pēc šīs sistēmas ieviešanas psiholoģiskais atbalsts amatpersonām varētu būt šāds:

1.līmenis:

Pirmo psiholoģisko palīdzību notikuma vietā vai uzreiz pēc notikuma, vai atbalstu citās situācijās amatpersonām sniedz kolēģis, kurš apmācīts pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanai un kļuvis par atbalsta personu savā struktūrvienībā. Atbalsta persona spēj sniegt pirmo psiholoģisko palīdzību krīzes situācijā un identificēt situācijas, kad amatpersona ir nosūtāma profesionālas psiholoģiskās palīdzības saņemšanai pie sertificēta psihologa Nodaļā. Atbalsta persona var ieteikt kolēģim un motivēt viņu griezties pie psihologiem, lai saņemtu profesionālu psiholoģisko palīdzību, vai aicināt  Nodaļas psihologus ierasties struktūrvienībā, ja psiholoģiskais atbalsts pēc traumatiska notikuma ir nepieciešams vairākām amatpersonām.

2.līmenis:

Profesionāla psiholoģiskā palīdzība, kuru sniedz Nodaļas psihologi vai nodaļas “Dzintari” psihologi psiholoģiskā atbalsta kursa ietvaros.

Šādai sistēmai ir vairākas priekšrocības – kolēģi vienmēr ir tuvāk un ātrāk sasniedzami, kā arī labāk pazīstami un tiem parasti uzticas. Sākotnēji vai vieglākos gadījumos apmācītā kolēģa palīdzība var būt pietiekama, bet sarežģītākos gadījumos amatpersonām tiks nodrošināta profesionālā psiholoģiskā palīdzība Nodaļa. Šāda vairāku līmeņu psiholoģiskā atbalsta sistēma nodrošinātu efektīvāku psiholoģiskā atbalsta sniegšanu, jo psiholoģiskais atbalsts būtu pieejams ātrāk. 

Lai ieviestu iekšlietu resorā vairāku līmeņu psiholoģisko atbalstu, nepieciešams apmācīt amatpersonas pirmās psiholoģiskās palīdzības sniegšanā, lai katrā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes struktūrvienībā būtu vismaz viena amatpersona – atbalsta persona, kas prot atpazīt personas krīzes izpausmes, lai varētu savlaicīgi sniegt atbalstu kolēģiem, un, nepieciešamības gadījumā, novirzīt cietušo amatpersonu profesionāla psiholoģiskā atbalsta saņemšanai Nodaļā.

 Lai sāktu ieviest psiholoģiskā atbalsta 1.līmeņa posmu, lūdzam dienestus izvērtēt un izvirzīt kandidātus, kuri vēlas kļūt par atbalsta personām, kā arī pašas amatpersonas var izvirzīt savu kandidatūru.

Ja jums rodas jautājumi par šīs jaunās sistēmas ieviešanu, lūdzu, zvaniet Nodaļas psihologiem:

Rīgā - 67023553, 25667470, 28618182

Daugavpilī -  67829867, 26369561

Jelgavā – 25667164, 28653435

Valmierā - 25666401

Liepājā – 25668915

Ja vēlaties kļūt par atbalsta personu savā komandā, piesakieties Personāla nodaļā savā dienestā, saskaņojot to ar savu tiešo priekšnieku!

Valsts Policijā rakstiet Ilonai Bušerei ilona.busere@vp.gov.lv

Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā rakstiet Gunitai Bukovskai gunita.bukovska@vugd.gov.lv

Valsts Robežsardzē rakstiet Ilzei Ļeļevai ilze.leleva@rs.gov.lv