Gadījumos kad nepieciešams nodot fiziskās personas personas datus vai citu aizsargājamu informāciju, lūgums sarakstei ar Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru izmantot iestādes oficiālo elektronisko adresi https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001834903

Par eParaksts eID kartē

Personas apliecība ir rīks, ar kuru parakstīt elektronisku dokumentu un kurš satur nepieciešamos datus (privāto atslēgu un kvalificētu sertifikātu), lai Jūsu elektronisko parakstu varētu atšķirt no citiem, pārliecinoties par parakstītā dokumenta autentiskumu, nemainīgumu un parakstītāja identitāti.

Personas apliecība jeb elektroniskās identifikācijas karti (eID) var saņemt jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.

Lai lietotu drošu elektronisko parakstu, Jums vispirms jāsagatavo dators darbam ar personas apliecību. Kad dators sagatavots darbam ar personas apliecību, un personas apliecība ievietota viedkaršu lasītājā, izvēlieties kādu no elektroniskā paraksta lietojumiem, piemēram, eParakstītājs 3.0, un rīkojieties saskaņā ar lietotāja instrukciju.

Lai pievienotu dokumentam elektronisko parakstu, Jums lūgs ievadīt savu PIN2 kodu un apstiprināt. Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN2, un personas apliecībā iekļautais kvalificētais elektroniskā paraksta sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un parakstāmajam dokumentam tiks pievienots elektroniskais paraksts. Izvēloties parakstu ar laika zīmogu, laika zīmoga pievienošanai Jums papildus var prasīt ievadīt arī PIN1, lai laika zīmoga serviss varētu pārliecināties par Jūsu identitāti un veikt izlietoto laika zīmogu uzskati.

Papildus informāciju par e-paraksta lietošanas iespējām Jūs varat saņemt portālā www.eparaksts.lv.

Pamācība par eParakstu eID kartē pieejams

https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eid/eid_apraksts

https://www.pmlp.gov.lv/lv/personas-apliecibas-eid-karte

 

Par eParaksts mobile

Lietotne eParaksts mobile ir mūsdienīgs un drošs digitālais rīks. eParaksts mobile saņemšana un lietošana ir bez maksas. To saņemot, lietotājs var elektroniski parakstīt dokumentus.

Lai saņemtu eParaksts mobile, vispirms nepieciešams aizpildīt pieteikumu mobile.eparaksts.lv un parakstīt līgumu. Šobrīd eParaksts mobile līguma parakstīšana pieejama:

  • klātienē notāru birojos (aņemot eParaksts mobile notāru birojā, saskaņā ar notāru pakalpojumu cenrādi, jārēķinās ar izmaksām 6,05 Eur (ar PVN) apmērā par fiziskas personas identitātes pārbaudi.), iepriekš piesakot vizīti latvijasnotars.lv;
  • klātienē ar kurjera starpniecību;
  • attālināti ar eID vai eParaksts karti

Pamācība par eParaksts mobile ir jebkurā no zemāk norādītajām saitēm

https://www.eparaksts.lv/lv/palidziba/buj/Sakt_lietot_eParaksts_mobile/Ka_iegut_eParaksts_Mobile

https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/eParakstsLV/eParakstsLV_apraksts_

https://www.youtube.com/watch?v=M3ZESLWnZnA

https://www.youtube.com/watch?v=3SrA7wwUvFQ

 

Ņemot vērā, ka portālā Latvija.lv noris aktīvi darbi pakāpeniskai versiju nomaiņai, pamācība šobrīd ir izstrādes procesā