Funkcijas, uzdevumi un tiesības

Funkcijas:

 1. Veicināt amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta pienākumu izpildei Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs atbilstošas fiziskās sagatavotības sasniegšanu;
 2. koordinēt un veicināt dažādu sporta veidu attīstību Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs.

Uzdevumi:

 1. veicot metodisku vadību, palīdzēt amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm iegūt atbilstošu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību;
 2. izveidot un uzturēt informācijas sistēmu par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fizisko sagatavotību;
 3. sagatavot un sniegt Iekšlietu ministrijai un tās padotības iestādēm informāciju par amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm fizisko sagatavotību;
 4. attīstīt dažādus sporta veidus atbilstoši Iekšlietu ministrijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta pienākumiem;
 5. organizēt Iekšlietu ministrijas  un Valsts policijas spartakiādes un čempionātus un citus sporta pasākumus;
 6. koordinēt Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu darbinieku piedalīšanos starptautiskās sacensībās un citos sporta pasākumos;
 7. organizēt seminārus, kursus un citus izglītojošus pasākumus.

Tiesības:

 1. pieprasīt un saņemt no juridiskajām un fiziskajām personām  uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
 2. iekasēt maksu par  sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
 3. pieņemt ziedojumus un dāvinājumus.