Ētikas kodekss nosaka uzvedības un rīcības  pamatprincipus, kurus ievēro  Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātie