Nodaļas mērķis ir nodrošināt psiholoģisko palīdzību un atbalstu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) ārkārtas situācijas laikā,  pēc pienākumu veikšanas paaugstināta stresa vai krīzes un katastrofas apstākļos un veikt profilaktiskos pasākumus.

Nodaļai ir šādas funkcijas:

1. sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu amatpersonām ārkārtas situācijas laikā notikuma vietā, pēc nepieciešamības arī ārpus darba laika.

 Ārkārtas situācijas iestāšanos raksturo šādi faktori:

–  Situācijas izveidojas postošu notikumu, stihisku nelaimju vai dabas katastrofu rezultātā, kad pastāv draudi cilvēku dzīvībai un drošībai;

–  Situācijas ir saistītas ar nozīmīgu cilvēku upuru skaitu vai kaitējuma nodarījumu daudzu cilvēku veselībai;

–  Tās aptver konkrētu teritoriju, kurā tiek traucēti ierastie dzīves apstākļi un nodarīti ievērojami materiāli zaudējumi;

2. sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu amatpersonām pēc pienākumu veikšanas paaugstināta stresa vai krīzes apstākļos:

2.1. pēc dienesta pienākumu veikšanas paaugstināta stresa vai krīzes un katastrofas apstākļos veikt krīzes intervenci, konsultēšanu, psiholoģisko izpēti individuāli vai grupā, atjaunojot amatpersonas psiholoģisko un emocionālo līdzsvaru, lai novērstu pēctraumatiskā stresa sindroma attīstību un citas sekas;

2.2. mazināt pēctraumatiskā stresa sindroma sekas, pielietojot zināmas rehabilitācijas tehnikas, kā arī aprobējot jaunas psiholoģiskās metodes;

3. sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu amatpersonām profilakses nolūkos:

3.1. sniegt individuālās konsultācijas amatpersonām pēc amatpersonu vai  to dienesta vietas pieprasījuma.  Konsultāciju skaitu nosaka psihologs izvērtējot konkrētās amatpersonas psiholoģisko stāvokli;

3.2. izstrādāt seminārus amatpersonu izglītošanai psiholoģijas jautājumos;

3.3. izstrādāt psiholoģiskos treniņus amatpersonu izdegšanas sindroma attīstības novēršanai un pašregulācijas iemaņu apgūšanai, kuras ir nepieciešamas profesionālas darbības veikšanai un pilnveidošanai;

3.4. izveidot rehabilitējošu pasākumu programmas amatpersonu psiholoģiskās stabilitātes uzturēšanas veicināšanai.

 Nodaļai ir šādi uzdevumi

1.   novērtē amatpersonu psiholoģisko stāvokli;

2. nodrošina amatpersonām individuālu pieeju psiholoģisko problēmu risināšanā;

3.    pārrunā un izskaidro amatpersonai pielietoto psiholoģisko pasākumu un metožu nozīmi un gaitu;

4.    nodrošina psiholoģisko palīdzību amatpersonām  ārkārtas situācijās laikā, izbraucot uz notikuma vietu;

5.    veicina amatpersonu emocionālo stabilitāti;

6.    nodrošina amatpersonu izglītošanu psiholoģijas jautājumos;

7. veicina amatpersonu komunikācijas iemaņu, pašregulācijas prasmju pilnveidošanu, kas nepieciešamas profesionālas darbības veikšanai,;

8.  nodrošina psiholoģiskās palīdzības sniegšanu darba režīmā (krīžu starplaikā).