Veselības aprūpe no dienesta atvaļinātām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras atvaļinātas no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, ja tā iemesls ir ievainojums vai sakropļojums, kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā (turpmāk – atvaļināta amatpersona)

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – centrs) no dienesta atvaļinātām Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm atvaļināta amatpersona veselības aprūpes pakalpojumus apmaksā, saskaņā ar 2014.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.93 „Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus”

Atvaļinātajām amatpersonām apmaksā šādus veselības aprūpes pakalpojumus:

 1. pacientu iemaksas un līdzmaksājumus (bez limita ierobežojumiem) saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti ar ārstniecības iestādēm (līgumiestādes). Pacientu iemaksas un līdzmaksājumu apmaksai amatpersona uzrāda centra izsniegtu derīgu Darbinieka veselības karti un personas apliecinošu dokumentu.
 2. veselības aprūpes maksas pakalpojumus (kompensācijai limits 500 euro kalendārajā gadā).
 3. zobārstniecības izdevumus, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 400 euro apmērā kalendārajā gadā.
 4. medikamentu iegādes izdevumus, tos kompensējot 100% apmērā, bet ne vairāk kā 100 euro apmērā kalendārajā gadā.
 5. plānveida ķirurģiskās operācijas kas nepieciešamas nelaimes gadījumā gūto ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai un ārstēšanai (bez limita ierobežojumiem).
 6. rehabilitācijas kursu vienu reizi kalendārā gada laikā, kopumā ne vairāk kā 500 euro apmērā.
 7. vienreizējā iemaksa vai līdzmaksājums par medicīniskās ierīces, kas ir tehniskais palīglīdzeklis, saņemšanu, bet ne vairāk kā 5000 euro apmērā triju gadu periodā (skatīt 11.02.2014. MK noteikumus Nr.93)

Minētie noteikumi paredz ar 2014.gada 1.janvāri atvaļinātajām amatpersonām tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi, ja attiecīgā amatpersona ir atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, kam par iemeslu ir ievainojums vai sakropļojums, vai citāds veselības kaitējums (izņemot arodslimību), kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistīta nelaimes gadījuma rezultātā.

Centrs izmaksā veselības aprūpes izdevumu kompensāciju,

ko amatpersona apmaksājusi no saviem līdzekļiem (čeki)

 • Pacientu iemaksas un līdzmaksājumus bez limita ierobežojuma (7.1.p.).
 • Veselības aprūpes pakalpojumus, kas netiek segti no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem, t.i. par medicīniskajiem maksas pakalpojumiem, līdz 500 euro kalendārajā gadā (7.2.p.).
 • Zobārstniecības (izņemot ortodontiju (17.12.p.) un protezēšanu (17.13.p.)) pakalpojumus 400 euro apmērā kalendārajā gadā (7.6.p.) (sniegtajam pakalpojumam jābūt atšifrētam).
 • Medikamentus (ar pievienotu ārstniecības personas izrakstītu recepti vai tās kopiju) 100 euro apmērā izdevumiem kalendārajā gadā (7.4.p.).

Kompensācijas saņemšanai amatpersona centrā iesniedz:

 1. iesniegumu (9.1.p.)
 2. maksājumu apliecinošu attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti personas dati un sniegtais pakalpojums (9.2.p.);
 3. dokumentus kas apliecina veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, ja tas neizriet no maksājumu apliecinošiem attaisnojuma dokumentiem (9.3.p.).

Centrs kompensāciju izmaksā trīs mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pārskaitot amatpersonas iztērētos finanšu līdzekļus uz iesniegumā norādīto kontu kredītiestādē (11.p.). Veicot maksājumus centrs norāda par kādiem ārstnieciskajiem izdevumiem izmaksāta kompensācija,  lai amatpersona varētu sekot līdzi saviem atmaksas limitiem.

Centrs apmaksā, saskaņā ar samaksas garantijas vēstuli

plānveida ķirurģiskās operācijas vai izmeklējumus (7.3.p.):

kas nepieciešams nelaimes gadījumā gūtā ievainojuma vai sakropļojuma seku izvērtēšanai vai ārstēšanai.

Centrs plānveida ķirurģisko operāciju apmaksu var atteikt, ja (15.p.):

1. Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija, pamatojoties uz veselības atzinumu, konstatē, ka atvaļinātai amatpersonai nepieciešamā plānveida ķirurģiskā operācija vai izmeklējums nav saistīts ar nelaimes gadījumā gūto traumu un ievainojumu seku ārstēšanu;

2. veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt rindas kārtībā sešu mēnešu laikā par valsts budžeta līdzekļiem.

Plānveida ķirurģisko operāciju apmaksai atvaļinātā amatpersona centram nosūta iesniegumu un speciālista atzinumu (slēdzienu) par operācijas nepieciešamību.

medicīnisko rehabilitāciju kursu (7.5.p.)

vienu kursu kalendāra gada laikā kopumā apmaksā ne vairāk kā 500 euro apmērā.

Medicīniskā rehabilitācijas kursa apmaksai atvaļinātā amatpersona centram nosūta iesniegumu par medicīniskās rehabilitācijas kursa izmaksām un ārstniecības iestādes izsniegtu izrakstu ar informāciju par nepieciešamo ārstēšanu un ieteikumiem.

Ja centrs pieņem lēmumu apmaksāt operācijas vai medicīniskās rehabilitācijas kursa izdevumus, tas nosūta samaksas garantijas vēstuli ārstniecības iestādei un informē par to amatpersonu

Atvaļinātai amatpersonai neapmaksā un nekompensē izdevumus

par šādiem veselības aprūpes maksas pakalpojumiem

 1. paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe;
 2. medicīniskā apaugļošana, seksoloģiskā ārstēšana un ģenētiskie izmeklējumi;
 3. kosmetoloģiskie pakalpojumi;
 4. estētiskās ķirurģijas operācijas (izņemot gadījumus, ja atvaļinātā amatpersona pirms atvaļināšanas no dienesta, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā un operācija nepieciešama nelaimes gadījumā gūto ievainojumu vai sakropļojuma seku ārstēšanai);
 5. ortodontijas pakalpojumi;
 6. zobu protezēšana;
 7. ārstēšana, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;
 8. manipulācijas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību nav iekļautas apmaksājamo manipulāciju sarakstā, izņemot ambulatori veicamās injekcijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus ar ārsta speciālista nosūtījumu;
 9. grūtniecības pārtraukšanas operācijas;
 10. maksas dzemdību palīdzība;
 11. orgānu vai audu transplantācija;
 12. pakalpojumi, kas saņemti iestādē, kas nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (izņemot redzes pārbaudi).

Elita Lapiņa

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 510.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
elita.lapina [at] iem.gov.lv

Maija Trofimova

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 510.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
maija.trofimova [at] iem.gov.lv

Anita Kuksa

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 513.kab., Rīga, Latvija, LV-1027
anita.kuksa [at] iem.gov.lv

Gunta Vītoliņa

vecākā ārste eksperte - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 513.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
gunta.vitolina [at] iem.gov.lv