Sniedzot palīdzību cietušajiem, vispirms padomājiet par savu drošību.
Informācija par pirmās palīdzības sniegšanu:
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapā www.nmpd.gov.lv.

Lai izvairītos no inficēšanas ar HIV, B vai C hepatītu, pirms saskares ar svešām asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, līķa audiem, notraipītu apģērbu vai citiem materiāliem, jāievēro universālie drošības noteikumi. Lai cik neliela būtu brūcīte uz rokām, neaizmirstiet to pārklāt ar leikoplasta vai cita veida pārsēju. Saskaroties ar svešām asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, vienmēr rīkojieties tā, it kā tie būtu infekciozi. Ņemot vērā darba specifiku, lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus (cimdus, speciālu apģērbu, brilles, masku).

Informācija par infekcijām un profilaksi:
Valsts aģentūras „Latvijas Infektoloģijas centrs” mājas lapā www.lic.gov.lv;
Hepatīta biedrības mājas lapā: www.hepatits.lv.