Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs ir iekšlietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības mērķis ir veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošināt amatpersonu veselības, psiholoģiskā stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei, kā arī nodrošināt, lai amatpersona saņemtu normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus un sociālās garantijas.