Nē, visi nodaļas pakalpojumi IeM un IeVP amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm ir bezmaksas.

Amatpersona, kura vēlas saņemt psiholoģiskā atbalsta kursu Nodaļā, sazinās un ierodas IeM veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļā un aizpilda psiholoģiskā stāvokļa novērtējumu par šī kursa saņemšanas nepieciešamību. Psiholoģiskā atbalsta nodaļas psihologs izvērtē amatpersonas psiholoģisko stāvokli un sagatavo pārskatu, kuru nosūta Nodaļai. Nodaļa sagatavo informatīvu vēstuli amatpersonas Iestādei ar piedāvātajiem psiholoģiskā atbalsta kursa saņemšanas datumiem. Iestāde izdod rīkojumu par amatpersonas nosūtīšanu komandējumā uz Nodaļu. Katrai amatpersonai uz norādīto e-pastu tiek nosūtīta informācija par Iestādei sagatavotās vēstules datumu, numuru un komandējuma laiku, kurā amatpersona tiek iekļauta.

Nē, Nodaļa „Dzintari” ir IeM veselības un sporta centra struktūrvienība, un nav saistīta ar Centrālo medicīnisko ekspertīzes komisiju (CMEK).

 Jā, Iestāde, ņemot vērā iekšējo darba organizāciju, lemj par amatpersonas nosūtīšanu komandējumā uz Nodaļu, izdodot rīkojumu par amatpersonas nosūtīšanu komandējumā vai sagatavo rakstisku atteikumu. Nodaļas rekomendācija amatpersonām: pirms dodaties uz novērtēšanu IeM Psiholoģiskā atbalsta nodaļā, lūgums, saskaņot ar Iestādes tiešo priekšnieku par saviem plāniem.

Psiholoģiskā atbalsta kursu Nodaļā Jūs varat saņemt atkārtoti pēc nepieciešamības, saņemot vērtējumu IeM veselības un sporta centra Psiholoģiskā atbalsta nodaļā.

Nodaļas pakalpojums ir paredzēts līdz 12 diennaktīm, ja valsts svētku brīvdiena iekrīt iestāšanas/izrakstīšanas dienā, komandējums tiek saīsināts.

Amatpersonas Iestāde izdod rīkojumu/pavēli par amatpersonas nosūtīšanu komandējumā. Lai precizētu informāciju par rīkojumu/pavēli, Jums ir jāsazinās ar:

Valsts policijas amatpersonām ar VP Galvenās administratīvās pārvaldes SAB Starptautisko lietu nodaļas darbiniekiem, pa tel.nr.67075383;

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonām ar VUGD Personāla pārvaldes Profesionālās apmācības nodaļu pa tel.nr.67075920;

Valsts robežsardzes amatpersonām ar VRS Galvenās pārvaldes Personāla pārvaldes Personāla politikas un komplektēšanas nodaļu pa tel.nr.67075762;

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar IeVP Centrālā aparāta Personālvadības daļu pa tel.nr.67290218.