Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Kā celt trauksmi Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbiniekiem?

Ikviens Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību.

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk “problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus.

Kā celt trauksmi Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā kā kompetentajā institūcijā?

Ikviens iedzīvotājs var informēt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. Padotības iestādē nodarbinātais var vērsties augstākā iestādē kā kompetentajā institūcijā.

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centram var iesniegt:

  1. vsctrauksme@iem.gov.lv;
  2. ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
  3. ievietojot to Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīgā 5.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē;
  4. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, Rīgā 5.stāvā, 516.kab.;
  5. nosūtot uz e-adresi, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums;
  6. pasta sūtījumā (vēlams ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”).

 Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, kas aizpildāma papīra formā.

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, kuru nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu.

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Vairāk par trauksmes cēlēja aizsardzību lasi trauksmescelejs.lv mājaslapas aizsardzības sadaļā.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir:

Administratīvās nodaļas vecākā referente Zinta Kurme tel.67829851, e-pasts: zinta.kurme@iem.gov.lv .

Atbildīgās personas prombūtnes laikā kontaktpersonas pienākumus veic  Direktora vietniece/ Administratīvās nodaļas vadītāja Agita Sukure tel. 67829858, e‑pasts: agita.sukure@iem.gov.lv .

Zinta Kurme

vecākā referente - Čiekurkalna 1.līnija 1, K-1, 516.kab., Rīga, Latvija, LV-1026
zinta.kurme [at] iem.gov.lv

Agita Sukure

Administratīvās nodaļas vadītāja - Čiekurkalna 1.līnija 1, k-1, 517.kab., Rīga, LV-1026
agita.sukure [at] iem.gov.lv