· Ārstniecība, izmantojot netradicionālās tai skaitā komplementārās medicīnas metodes (homeopātija, adatu terapija, ajurvēda, iridoloģija, manuālā terapija u.c.);

· obligātās darbinieku veselības pārbaudes darba pienākumu izpildei ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm nesaistītā darba vietā, izņemot veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un veselības pārbaudes speciālās atļaujas saņemšanai personām, kuras glabā vai nēsā ieročus un veic ar tiem darbu;

· veselības aprūpes pakalpojumi, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (https://registri.vi.gov.lv/atbilstiba), vai kurus ārstniecības iestāde nav reģistrējusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām ,izņemot redzes pārbaudi;

· mākslīgā apaugļošana, seksoloģiskā ārstniecība, dzimuma maiņa, androloga pakalpojumi, ģenētika un ar to saistītie izmeklējumi;

  • cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas pakalpojumi;
  • maksas dzemdību palīdzība;

· grūtniecības pārtraukšanas operācijas (izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ);

· orgānu vai audu transplantācija;

· kosmetoloģiskie pakalpojumi (piemēram, sejas kosmētiskās procedūras, dzimumzīmju un citu veidojumu noņemšana, ja tām nav medicīniska pamatojuma; kriomasāža u.c.);

· estētiskās ķirurģijas operācijas (izņemot gadījumus, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus cietusi nelaimes gadījumā);

 · paaugstināts apkalpošanas līmenis un individuāla aprūpe;

· manipulācijas, kas nav iekļautas valsts apmaksājamo manipulāciju sarakstā (http://www.vmnvd.gov.lv/lv/ligumpartneriem/ligumu-dokumenti/pakalpojumu-tarifi.), izņemot, ambulatori veicamās injekcijas,  laboratoriskos izmeklējumus, medicīniskas rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus, podometrija un ārstniecisko pēdu aprūpe ar ārsta speciālista nosūtījumu);

  •  mākslas terapijas, uztura speciālista, reitterapijas, logopēda pakalpojumi, izņemot multiprofesionālas komandas ietvaros sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • Psihologa un psihofizioloģiskie pakalpojumi, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, multiprofesionālas komandas sniegtos medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu noteikšana, izņemot izmeklējumus, kas nepieciešami atzinuma sniegšanai par amatpersonas veselības stāvokļa atbilstību dienesta pienākumu izpildei, un, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ārstnieciskā procesa nodrošināšanai;
  • Ēdināšana diena stacionārā, kā arī uzturēšanas dienas stacionārā ārpus dienas stacionāriem normatīvajos aktos noteiktā darbalaika, izņemot gadījumus, ja iesniegti centrā dokumenti, kas apliecina, ka amatpersonai pēc ķirurģiskas operācijas nepieciešama ārstniecības personas uzraudzība’;
  • Ortodontija un ar to saistītie pakalpojumi (konsultācijas, izmeklējumi, ārstēšana);
  • Zobu protezēšana un ar to saistītie pakalpojumi (konsultācijas, izmeklējumi, ārstēšana), izņemot pirmreizēju zobu protezēšanu, ja zoba protezēšanas iemesls ir trauma, kas saskaņā ar aktu par nelaimes gadījumu darbā ir gūta nelaimes gadījumā pildot dienesta pienākumus;

· peldbaseina pakalpojumi, nodarbības trenažieru zālē vai sporta klubā, piemēram, aerobika, atlētika, kalanētika, pilates, joga u.tml.;

 · čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez vārda, uzvārda, personas koda, datuma un norādēm par izsniedzēju, un kuros nav precīzas norādes par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu un nav pievienota papildus informācija (slēdziens, izraksts, nosūtījums, potēšanas pases kopija);

· nesalasāmi un stipri bojāti čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez tiem pievienotas paskaidrojuma kvīts vai kases aparāta lentas kopijas;

· veselības aprūpes pakalpojumi, kas saņemti ārpus Latvijas Republikas.

 

· Ar ortodontiju (zobu regulēšanu) un protezēšanu (izņemot gadījumus, ja amatpersona, pildot dienesta pienākumus, cietusi nelaimes gadījumā) saistītie pakalpojumi;

 · medicīnas preces (zobu nakts kapes, u.tml.);

 · zobārstniecības pakalpojumi, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (https://registri.vi.gov.lv/atbilstiba), vai kurus ārstniecības iestāde nav reģistrējusi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

 · zobārstniecības pakalpojumi bez saņemtā pakalpojuma atšifrējuma (īss darba apraksts čekā, kvītī vai pievienotā informācijā);

· čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez vārda, uzvārda, personas koda, datuma un norādēm par izsniedzēju;

· nesalasāmi un stipri bojāti čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez tiem pievienotas paskaidrojuma kvīts vai kases aparāta lentas kopijas;

· zobārstniecības pakalpojumi, kas saņemti ārpus Latvijas.

 · veselības aprūpes pakalpojumi, kas saņemti iestādē, kura nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (https://registri.vi.gov.lv/atbilstiba);

 · čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez vārda, uzvārda, personas koda, datuma un norādēm par izsniedzēju;

 · nesalasāmi un stipri bojāti čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez tiem pievienotas kvīts vai kases aparāta lentas kopijas.

· medikamenti, kas nav ārstniecības personas izrakstīti (receptē); LR Zāļu reģistrā (https://www.zva.gov.lv/zvais/zalu-registrs/) nereģistrēti medikamenti, piemēram, uztura bagātinātāji, pārsienamie līdzekļi, ārstnieciskā kosmētika, zāļu tējas, līdzekļi mutes dobuma un zobu higiēnai, pēc ārsta receptes aptiekā pagatavotās zāles;

· medicīnas preces (ortozes; kompresijas zeķes, brilles, šļirces, intravenozās sistēmas zobu nakts kapes, šinas u.tml.);

· medikamenti, kuru iegāde nav veikta aptiekās (piemēram, ārstu praksēs, medicīnas firmās u.c.);

 · čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez vārda, uzvārda, personas koda, datuma un norādēm par izsniedzēju;

· nesalasāmi un stipri bojāti čeki, stingrās uzskaites kvītis, u.c. bez tiem pievienotas kvīts vai kases aparāta lentas kopijas.

· čekos, stingrās uzskaites kvītīs, rēķinos u.c. (oriģinālos) nav personas datu, t.i., vārds, uzvārds, personas kods, vai veiktā maksājuma datums; visbiežāk čekos par medikamentu iegādi;

 · čekiem, stingrās uzskaites kvītīm, rēķiniem u.c. par medikamentu iegādi nav pievienotas recepšu kopijas (čekā norādītajam medikamentam ir jāatbilst receptē izrakstītajam medikamentam, izņemot gadījumus, kad izrakstītais medikaments tiek aizvietots ar analogu tās pašas grupas medikamentu) vai ārsta rekomendācija par medikamentu lietošanu (konsultanta slēdziena kopija). Izraksts no stacionāra vai ambulatorās kartes kopija;

 · saņemtais veselības aprūpes pakalpojums nav atšifrēts maksājumus apliecinošo dokumentu oriģinālos un tiem nav pievienota papildus informācija (izraksta, slēdziena, potēšanas pases kopija u.c.), kas ļautu izvērtēt saņemtā veselības aprūpes pakalpojuma atbilstību kompensācijas noteikumiem;

· maksājumus apliecinošo dokumentu oriģinālos par zobārstniecības pakalpojumu saņemšanu nav norādītas veiktās manipulācijas (īss darba apraksts) vai nav pievienots izraksts ar veikto manipulāciju aprakstu;

· ir nokavēts iesniegšanas termiņš - čekus, kvītis, rēķinus par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem var iesniegt par kārtējo un iepriekšējo gadu (piemēram, 2024.gadā var iesniegt maksājumus par 2024.gadā un 2023.gadā saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem); kompensācija par veselības aprūpes izdevumiem tiek veikta, ņemot vērā pakalpojuma saņemšanas gadu un konkrētajā maksājuma gadā noteiktos kompensācijas limitus (pārsniegtie limiti netiek pārcelti uz nākamo gadu);

· tiek iesniegtas maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas.

 · čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez vārda, uzvārda, personas koda, datuma un norādēm par izsniedzēju;

· pakalpojums saņemts iestādē, kas nav reģistrēta ārstniecības iestāžu reģistrā (https://registri.vi.gov.lv/atbilstiba) un neatbilst obligātajām prasībām ārstniecībā; · maksājuma dokumentam nav pievienota potēšanas pases kopija, ja vakcīna iegādāta aptiekā, vai maksājuma dokumentā nav norādīts vakcīnas nosaukums;

· veselības aprūpes pakalpojumi, kas saņemti ārpus Latvijas;

· nesalasāmi un stipri bojāti čeki, stingrās uzskaites kvītis, rēķini u.c. bez tiem pievienotas kvīts vai kases aparāta lentas kopijas.