Psiholoģiskā atbalsta nodaļa ir sagatavojusi apmācību programmu un psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbību grafiku amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm. Nodarbības tiek vadītas gan attālinātā veidā ar Cisco Webex programmas palīdzību, gan klātienē. Uz nodarbībām amatpersonas var pieteikt iestādes struktūrvienība vai amatpersona var pieteikties individuāli.