Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 93 "Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi, kura atvaļināta no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli paredz, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kuras atvaļinātas no dienesta sakarā ar noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli, ja tā iemesls ir ievainojums vai sakropļojums, kas gūts ar dienesta pienākumu pildīšanu saistītā nelaimes gadījumā, no 2024.gada 1.janvāra:

  1. tiek palielināti veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas limiti, nosakot, ka maksas veselības aprūpes pakalpojumus kompensē 500 eiro apmērā gadā, zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumu izdevumus 400 eiro apmērā gadā, bet medikamentu iegādes izdevumus 100 eiro apmērā gadā;
  1. tiks kompensēta aptiekā izgatavojamo zāļu iegāde, ja to izmantošanu ārstniecības procesā ir rekomendējusi ārstniecības persona;
  1. tiks kompensēti kustību un balsta sistēmas manuālās terapijas un osteopāta pakalpojumu izdevumi.

Vēršam uzmanību, ka 2023.gadā izsniegtie maksājuma dokumenti tiks kompensēti iepriekš noteiktajos veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas limitos.