Saskaņā ar Valsts reģionālas attīstības aģentūras (VRAA) sniegto informāciju, latvija.lv no 11.02.2022. vairs nav iespējams iesniegt iesniegumu, autorizējoties ar internetbanku.

Lūdzam izmantot autorizācijai ID karti vai E paraksts mobile, un  iesniegt mums iesniegumus mūsu e adresē- https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001834903

Informējam, ka tīmekļa vietnē https://www.vsc.iem.gov.lv/lv/bukleti-un-infografikas atrodas pamācības, kuras veidotas izmantojot citu iestāžu publiski pieejamos uzskates materiālus, par to kur un kā iegūt elektronisko parakstu, kā aktivizēt oficiālo elektronisko adresi, kā arī kā elektroniski e-adresē iesniegt iesniegumu veselības izdevumu kompensācijas saņemšanai.