Ministru kabinets 2021.gada 14.decembrī apstiprināja Iekšlietu ministrijas izstrādātā likumprojekta “Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā” virzīšanu izskatīšanai Saeimā.

Grozījumi paredz, ka Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi psiholoģiskā atbalsta kursa laikā saglabā mēnešalgu un piemaksas (izņemot piemaksu par prombūtnē esošas amatpersonas aizvietošanu), sedz ceļa izdevumus nokļūšanai uz kursa saņemšanas vietu un atgriežoties no tās, kā arī to, ka amatpersonai kursa laikā no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina ēdināšanu un naktsmītni.

Līdz ar to likuma līmenī tiek nostiprināta jau esošā psiholoģiskā atbalsta kursa darbība Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs Jūrmalā, Dzintaros, kur amatpersonām psiholoģiskā atbalsta kursa ietvaros nodrošina iespēju saņemt psihologa konsultācijas, piedalīties psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbībās, apmeklēt lekcijas par psiholoģiskās krīzes pārvarēšanu un piedalīties fiziskajās aktivitātēs sporta instruktora uzraudzībā.

Tāpat grozījumi paredz , ka turpmāk amatpersonām un darbiniekiem pēc nelaimes gadījuma būs tiesības saņemt vienreizēju pabalstu neatkarīgi no darba nespējas ilguma. Šis regulējums attiecas uz nelaimes gadījumiem, kas notikuši, pildot ar dzīvības vai veselības apdraudējumu saistītus amata pienākumus.