Turpinot svinēt Latvijas svētku mēnesi novembri, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs aicina no 13. līdz 20.novembrim piedalīties Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītās attālinātajās sacensībās “Skrien par Latviju!” .

Ikvienam dalībniekam ir iespēja veikt 6 kilometrus skrienot un veltīt tos Latvijai. Mērķis ir noteikt trīs ātrākos skrējējus šajā distancē (skat. sacensību noteikumus). 

Sacensības “Skrien par Latviju!” notiek vienlaikus ar attālināto izaicinājumu “Latvijai 104!”, un visi dalībnieki vienlaicīgi var piedalīties abās aktivitātēs.

Sacensību “Skrien par Latviju!” laikā noskrietie kilometri tiks ieskaitīti kopējā rezultātā attālinātajam izaicinājumam “Latvijai 104!”.

Sacensībās var piedalīties Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu  nodarbinātie (amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, valsts civildienesta ierēdņi un darbinieki).

Dalībnieki, kuri jau ir piedalījušies iepriekšējos tiešsaistes izaicinājumos, saņems uzaicinājuma saiti uz pieteikto e-pastu. Šajās sacensībās veikto distanci un iegūto rezultātu var reģistrēt pašu izvēlētajā sporta aplikācijā, sinhronizējot tās ar https://distantrace.com/lv/  reģistrēto profilu.

Laipni aicinām visu iestāžu nodarbinātos piedalīties attālinātajās sporta aktivitātēs. Būsim veseli un stipri Latvijai!