.

16. novembrī Ministru kabinets apstiprināja Irēnas Misus iecelšanu Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktores amatā.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra direktora vietniece I.Misus iestādes vadītāja vietnieka amatu ieņem kopš 2011. gada novembra. I. Misus ir augstākā izglītība, 1992. gadā absolvējusi Latvijas Universitāti, iegūstot inženiera – ekonomista kvalifikāciju, savukārt maģistra grādu ekonomikā ieguvusi 2004. gadā, absolvējot Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

I. Misus kvalifikācija, iepriekšējā darba pieredze veselības un sporta centrā, kā arī pozitīvas atsauksmes par Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra sniegto pakalpojumu kvalitāti dod pamatu I. Misus virzīšanai iecelšanai iestādes vadītāja amatā.

Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra darbības mērķis ir nodrošināt amatpersonu veselības, psiholoģiskā stāvokļa un fiziskās sagatavotības atbilstību dienesta pienākumu izpildei, kā arī nodrošināt, lai amatpersona saņemtu normatīvajos aktos noteiktos pakalpojumus un sociālās garantijas.