Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" apņemas savu tīmekļavietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo tīmekļvietni: https://www.vsc.iem.gov.lv